Planned Maintenance In Progress

Updated a few seconds ago

Operational status for Sweden Connect. Read more about the servcie at https://swedenconnect.se EU Connection info at https://swedenconnect.se/eu-connection-info.html

Description

Test my eID (test.swedenconnect.se) uppdateras till version 1.3.1. Ingen synligt ändrad funktionalitet förutom att Test my eID nu deklarerar att den vill ha e-post och mobilnummer-attribut om dessa finns tillgängliga hos legitimeringstjänsten. Det finns risk för störning i samband med uppgraderingen men planen är att det ska ske utan påverkan.

Components

Test My eID (Produktion)

Locations

Produktion

Schedule

November 24, 2020 8:00AM - 1:00PM UTCNovember 24, 2020 8:00AM UTC
[Update] Scheduled maintenance is starting.

eIDAS Connector (Production)
Operational

eIDAS Proxy (Produktion)
Operational

Metadata (Produktion)
Operational

Test My eID (Produktion)
Planned Maintenance

eIDAS Countries (Produktion)
Operational

swedenconnect.se
Operational

eIDAS Connector (QA)
Operational

eIDAS Proxy (QA)
Operational

Metadata (QA)
Operational

Validator (QA)
Operational

Reference-IdP (QA)
Operational

Test My eID (QA)
Operational

eIDAS Countries (QA)
Operational

DE Middleware (Production)
Operational

External Services

connector response time

893.46ms
metadata uptime

100.00%
connector response time

809.88ms
metadata uptime

100.00%
connector response time

722.90ms
metadata uptime

100.00%